Alla har rätt till ett boende med trygghet och integritet

Våra klienter har oftast provat en lång rad olika insatser och boenden, men inget har fungerat fullt ut. Då finns vi. Vi orkar, vi kan och vi vill! Tillsammans kan vi göra det som många tidigare har misslyckats med: Att utveckla hållbara strategier och verktyg för framtiden, men även att få livsglädjen tillbaka.

Vi ger inte upp!

Våra klienter har oftast provat en lång rad olika insatser, men inget har blivit ”rätt”. Det kan vara så att man bott på ett antal olika HVB-hem, haft långa och komplicerade kontakter med psykiatrin, men ändå inte hittat en lösning. Då finns vi.

Hos oss finns trygghet och värme. Vi möter dig där du är och ser till stärka dig i dina behov och får dina mål att bli verkliga. Det unika ligger i att vi arbetar med fokus på dina styrkor och intressen. Neuropsykiatriska funktionshinder blir ett hinder först när omgivningen inte förstår, saknar kunskap eller misslyckas med att anpassa miljöerna och skapa trygghet.

Allmänt om våra boenden

Våra vuxenboenden riktar sig till personer med Aspergers syndrom eller högfungerande autism i åldrarna 18–40 år. Samtliga har tilläggsproblematik (till exempel utagerande beteende, ångest, depression eller tvångshandlingar). Verksamheten är unik på så vis att vi tar emot klienter med en mycket svår och omfattande beteendeproblematik. Vi kan ofta konstatera att vi är framgångrika där många vårdgivare före oss har misslyckats.

  • Bemötande
  • Utveckling genom relation
  • Rätta hjälpmedel
  • Anpassning av miljön
  • Stressprevention
  • Meningsfull sysselsättning (studier, daglig verksamhet, fritidsaktiviteter)
  • Arbete för ökad självkänsla
  • Egen stödperson
  • Kontinuerlig kontakt med läkare och psykiater

Vi kan även erbjuda vård enligt LPT/ LRV/LVM/LVU, under permission.

Individuella strategier

Tjejerna och killarna som bor hos oss har ofta provat de insatser som finns i hemkommunen, dock utan positiva resultat. Därför är det vanligt att man kommer till oss när man är mellan 20 och 25 år. Förutom Aspergers syndrom är ADHD, PTSD, ångest, ätstörningar, OCD, depression och olika psykostillstånd vanliga tilläggsdiagnoser.

Vi arbetar med individuella vårdplaner där fokus ligger på att tillsammans med klienten skapa förutsättningar för att klara av ett eget boende i framtiden. Individens stress- och sårbarhetsfaktorer kartläggs i syfte att undvika misslyckanden, men vi tar hellre avstamp i ”friskfaktorer” än ”riskfaktorer”.

Skapandets kraft

Många av våra boende har ett gemensamt intresse i konst, foto, bild och litteratur. Att tillvarata dessa drivkrafter ger verktyg för att klara av svåra situationer. Till boendet finns också givetvis andra insatser knutna, såsom professionell handledning, psykiater, psykolog och sjuksköterska från Inside team.

”Det är skillnad på att vara placerad och att bo. Här bor jag faktiskt. På andra ställen har jag varit för att överleva – här är jag för att jag lever igen. Det är en himla stor skillnad!”

Anna
boende på Bolinders plan

Våra rikstäckande boenden är lokaliserade i Stockholm. Läs mer här:

Kontakta oss

Björn Johansson

Björn Johansson

Placeringsansvarig

Tel: 0702–623 214

Kleopatra Mitras

Kleopatra Mitras

Verksamhetschef vuxenboende, Stockholm

Tel: 0704-412 215

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår