Ungdomsboende (SOL)

Många av våra ungdomar har tidigare provat en rad olika insatser utan framgång. Därför finns vi. Vi ger oss inte!

Vi erbjuder boende på heltid i en trygg miljö, med stabil personalgrupp och starkt fokus på varje individs styrkor och intressen. Till oss kommer flickor och pojkar mellan 13 och 21 år som har beteende- eller självskadeproblematik, ofta med en underliggande neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Välkommen till ett bättre boende

Kommer man till oss lever man ofta med ett destruktivt beteende och svårigheter att klara sin skolgång. Många har en neuropsykiatrisk diagnos, exempelvis autismspektrumtillstånd. En placering kan också bli aktuell när familjen behöver stöd under en kortare eller längre period. I vissa fall kan man placeras hos oss och samtidigt genomgå en neuropsykiatrisk utredning. Vi har ett utredningsteam med läkare, psykolog och specialpedagog.

Den största svårigheten för denna målgrupp ligger ofta i ömsesidig kommunikation och socialt samspel. Många kommunikativa och sociala situationer upplevs som stressande och svåra att hantera. Vi hjälper därför till att utveckla personliga strategier som är till hjälp i sådana situationer, och som följer med individen när hon eller han flyttar tillbaka till sin hemkommun.

Neuropsykiatriska funktionshinder blir ett hinder först när omgivningen inte förstår, saknar kunskap eller misslyckas med att anpassa miljöerna och skapa trygghet. Det unika ligger i att vi arbetar med fokus på varje individs styrkor och intressen.

Övergripande mål för verksamheten

Vi tar emot placeringar enligt SoL. Våra hus ligger i Munkedal och Brastad, strax utanför Lysekil.

  • Förbättrad livskvalitet för individen
  • Öka känslan av gemenskap och bryta isolering
  • Hitta meningsfull sysselsättning (t ex studier, daglig verksamhet och fritidsaktiviteter)

Alla våra ungdomar ska…

  • bli bemötta med lyhördhet och respekt
  • vara delaktiga i planeringen av behandlingen
  • känna sig nöjda med insatsen och känna trygghet
  • ha möjlighet att arbeta med stressprevention och självkänsla
  • få rätt anpassning av miljön och lämpliga hjälpmedel
  • alltid ha en egen stödperson

Vår personal

Vi har en hög kontinuitet i personalgruppen och värdesätter egenskaper som lyhördhet, engagemang, värme och humor. Våra anställda får kontinuerlig handledning och fortbildning utifrån aktuell forskning och vetenskap. Självklart arbetar vi i nära samarbete med både föräldrar och handläggare.

Våra rikstäckande boenden är lokaliserade i Västra Götaland. Läs mer här:

Brastad

Västra Götaland

Läs mer

Munkedal

Västra Götaland

Läs mer

Forsane

Västra Götaland

Läs mer

Fagerhult

Västra Götaland

Läs mer

Kontakta oss

Sophia Sahlback

Sophia Sahlback

Verksamhetschef, Västra Götaland

Tel: 0706–739 983

Björn Johansson

Björn Johansson

Placeringsansvarig

Tel: 0702–623 214

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår