Familjehemmet

En trygg familj för en ljus framtid

Varje ung människa har rätt att få växa sig stark och självständig under beskydd av kärleksfulla och trofasta vuxna. Då kan känslan av att tillhöra en familj vara en förutsättning.

Vår familjeverksamhet är en vidareutveckling av Stöd & Resurs långvariga arbete med utsatta barn och ungdomar. Våra familjehem finns huvudsakligen i Stockholmsområdet, men även på några ytterligare orter i landet.

Bland våra familjehem finns kompetens för att arbeta med bland annat: 

  • Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik
  • Hedersproblematik
  • Skyddsplaceringar
  • Förälder med barn
  • Ensamkommande flyktingbarn
  • Ungdomar med kriminalitet och missbruk

Vår breda erfarenhet ger oss möjligheten att ta oss an även de mest utmanande placeringarna. På så vis blir vi ett både bättre och mer kostnadseffektivt alternativ till institutioner och andra typer av placeringar. Detta bygger emellertid på att vi hittar en familj med rätt kompetens. Vi är underkastade hårda granskningar och kompromissar aldrig med matchningen.

Vilka är vi?

Bland våra konsulenter finns såväl beteendevetare och socionomer som personal med över 20 års erfarenhet av handfast arbete med de allra svåraste ungdomarna. Samtliga är utbildade i Kälvestensmetoden. Vi har också tolkar knutna till verksamheten.
   
Vi ser hur viktigt det är för ungdomarna med en meningsfull fritid. Den utgör en avgörande del av den sociala utvecklingen och ger dessutom avlastning för familjehemmet. Vi har kontakt med exempelvis idrotts-, musik- och dansföreningar. Dessutom har vi möjlighet att hjälpa ungdomarna med arbetslivsinriktade praktikplatser. Vid behov har vi också tillgång till hela Stöd & Resurs utbud, med bland annat HVB-hem, LSS-boenden, korttidsvistelser och boendestöd.


Vi arbetar individuellt och personligt, vilket resulterar i att vi känner våra ungdomar och familjer mycket väl. Våra konsulenter bygger egna relationer med ungdomarna och kan direkt uppmärksamma och åtgärda hinder som kan uppstå längs vägen. Vår organisation präglas av snabbhet och ett minimum av byråkrati - vi hittar lösningar snarare än fokuserar på problem. Våra konsulenter är tillgängliga 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Det ger en stor trygghet för såväl den placerade som för familjehemmet.


Till sist …

 

Självklart arbetar vi med socialtjänstens riktlinjer för BBIC (Barns Behov i Centrum) och med noggrann dokumentation.

Vad innebär det att vara familjehem?

 

Familjehem är ett begrepp inom Socialtjänsten, som tidigare kallades fosterhem.?Dess främsta uppgift är att vara extra förälder till någon annans barn, men målet är alltid att barnen och ungdomarna skall återförenas med sin familj. En placering kan vara för en kortare eller längre period eller under hela uppväxten. Man tar emot barnet eller ungdomen i sitt hem och för detta utgår ersättning. Den ska täcka omkostnader för mat, kläder, fritidsaktiviteter, fickpengar med mera. Utöver denna ersättning utgår även ett arvode.

Vi tar utbildningen av våra familjehem på största allvar och finns ständigt tillgängliga för uppföljning och handledning. Vi vet också att det kan kännas ensamt att vara familjehem. Därför erbjuder vi nätverksträffar där man kan knyta kontakter med andra familjer och utbyta erfarenheter.

För den placerade kan vi vid behov erbjuda social färdighetsträning, som handlar bland annat om att möta andra, hantera grupptryck samt att ge och ta kritik. Somliga har även behov av impulsträning, att lära sig förstå och hantera sina egna känsloreaktioner och hitta alternativa sätt att hantera konflikter.

Kontakta oss

Mats Söderström

Mats Söderström

Familjehemsansvarig

Tel: 073–262 62 00

Erik Östlund

Erik Östlund

Familjehemskonsulent

Tel: 070-848 42 52

Fanny Bastos

Fanny Bastos

Familjehemskonsulent

Tel: 070-885 78 27

Mikael Malmberg

Mikael Malmberg

Familjehemskonsulent

Tel: 070-726 20 90

Lena Larsson

Lena Larsson

Familjehemsansvarig samt Enhetschef ungdomsboende och korttidsvistelse med övernattning, Västra Götaland

Tel: 0761–184 202

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår