Ungdomsboende (LSS)

Boende i en trygg och stimulerande miljö

 • Ni är helt otroliga, vilken lycka att familjen hittade er.

  Author's imagePsykologBUP

  Våra boenden på heltid är utformade för de barn och ungdomar som behöver en lugn omgivning dygnet runt med hög personaltäthet. Värme och trygghet hos närvarande och engagerade vuxna ger växtkraft. Välkommen till oss!

  Allmänt om oss

  Våra boenden finns i Västra Götaland, men vi tar emot klienter från hela landet. Vi vänder oss till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med normalbegåvning eller lindrig utvecklingsstörning, enligt LSS. Boendemiljön är anpassad för att ge barnen och ungdomarna förutsägbarhet och kontinuitet i vardagen. Vi planerar aktiviteterna tillsammans och strävar efter att bidra till ökad självkännedom och självkänsla, gemenskap, delaktighet och en tilltro till framtiden.

  Hos oss ska man känna samhörighet, kunna umgås med likasinnade och aldrig behöva känna sig utanför eller annorlunda. För att lära sig hantera eller undvika situationer som skapar stress och frustration arbetar vi med att kartlägga varje individs styrkor och svårigheter.

  feet

  Våra övergripande mål

  • Förbättra förmågan till positiv kommunikation med vuxna och kamrater
  • Stärka uthålligheten, koncentrationen och självkänslan
  • Ge bra förutsättningar för att skapa ett självständigt liv

  Praktiska moment i verksamheten

  • Planera och genomföra vardagen, med matlagning, inköp, tvätt, städ, personlig hygien, fungerande dygnsrytm, aktiv fritid och kulturella aktiviteter
  • Stöd i att upprätthålla sociala kontakter med kompisar och familj
  • Ekonomiutbildning/vardagsbudget
  • Stärka jag-uppfattning, självkänsla och kroppsuppfattning
  • Komma igång med fysisk aktivitet
  • Träna tidsbegrepp, planera – och förstå tid
  • Stöd i att hantera samtal, påbörja och avsluta samtal
  • Skapa regelbundna vanor och planera för förändringar

  Läs mer om våra boenden och deras verksamheter

 • Sophia

  Björn Johansson

  Placeringsfrågor
  • 070-262 32 14
  Sophia

  Sophia Sahlback

  Verksamhetschef
  • 0706-73 99 83
  Öppna utskriftsbar broschyr i en ny flik
  Öppna PDF