Boendestöd

Stöd och utveckling i hemmiljön

 • Nominerade till Kvalitetspriset 2015 av Solna Stad

  Ett eget hem ska vara en trygghet i en ibland hektisk och splittrad vardag. En plats för återhämtning och vila. Vi hjälper till att få det att fungera!

  Stöd och utveckling i hemmiljön

  Vårt övergripande mål är att stödja och motivera individen till ökad självständighet. Det gör vi bland annat genom att bygga och förstärka sociala nätverk, och att samordna personens övriga insatser. Vi arbetar även med tydliggörande pedagogiskt material. Boendestödet utformas självklart tillsammans med den boende. En genomförandeplan upprättas och används för att säkerställa att vi når de mål som ställts upp för insatsen.

  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Intellektuella funktionsnedsättningar
  • Psykiska funktionsnedsättningar
  • Allmänt nedsatt social förmåga

  Exempel på områden som vi ofta arbetar med:

  • Struktur i hemmet
  • Veckoplanering
  • Tvätt, städning och rensning
  • Post och pappershantering
  • Budgetarbete
  • Matlagning

  Vi arbetar nära biståndshandläggaren såväl som personens övriga professionella nätverk (kuratorer, psykiatriker, arbetsterapeuter och övrig vård- och omsorgspersonal). Vår personal har utbildning inom vård och omsorg samt påbyggnadskurser inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

  Träffarna har blivit ett sätt för mig att komma ut och träffa andra. Det blir ett sätt för mig att lära mig om de sociala koderna.

  Author's imageKommentar från enkätutvärdering

  Vår unika träffpunkt

  En del av våra klienter är hemmasittare, bor hos sina föräldrar, saknar sysselsättning i vardagen och/eller ett socialt nätverk. För vissa är hemmet också förknippat med ett visst mått av oro och stress. Därför erbjuder vi en trygg och neutral träffpunkt i våra lokaler, för dem som önskar. Här kan man träffa sitt boendestöd enskilt eller delta i våra sociala träffar där fokus ligger på att öva på vardagssamtal och bryta social isolering, men även att göra studiebesök och gå på föreläsningar.

  Vårt sociala och utvecklande boendestöd är unikt som verksamhet och har blivit mycket uppskattat av såväl klienter som handläggare och kvalitetsutvecklare. Vi är väldigt glada över att ha blivit nominerade till Kvalitetspriset 2015 av Omsorgsakademin i Solna Stad.

 • STOCKHOLM
  tone_

  Tone Persson

  Samordnare
  • 0707 – 10 31 81
  • tone.persson@stodochresurs.se
  Öppna utskriftsbar broschyr i en ny flik
  Boendestöd