• link

Stöd & Resurs 20 år: Antenn magasin firar med ett jubileumsnummer!

Antenn 17 bild

Häromveckan fyllde Stöd & Resurs 20 år som företag, vilket firades med en stor tillställning på Gamla Riksarkivet på Riddarholmen i Stockholm. 150 gäster var inbjudna, bland dem anställda, samarbetspartners och anhöriga. Besökarna fick under inledningen av kvällen lyssna till ett samtal om Stöd & Resurs historia och värdegrund, modererat av Max Brar. Därefter bjöds vi på ett smakprov ur Astroteaterns kommande pjäs, följt av musikunderhållning från en av företagets anställda – och naturligtvis mycket annat!

Vi på Antenn magasin bidrar till firandet genom att publicera ett nummer som till stor del tar ett grepp om olika aspekter, platser och personer som vi tycker representerar företaget och dess särart. Bland annat finner ni här intervjuer, artiklar, dikter, recensioner och en del annat. Utan tvekan är Antenn magasin #18 vårt mest ambitiösa nummer någonsin, och bjuder dessutom på en delvis ny layout. Om ni klickar här kan ni läsa numret digitalt. Om ni istället vill få ett pappersnummer skickat till er är det bara att höra av sig med adress till tidning@stodochresurs.se

Trevlig läsning och glad höst!

önskar

redaktionen på Antenn magasin