Nytt nummer av Antenn magasin!

Magasinomslag8

Vi befinner oss mitt i arbetet med att trycka ett nytt nummer av Antenn magasin,

som blir det åttonde i ordningen.

Här kan du läsa det i sin helhet som pdf. via Netpublicator.

Nedan följer förordet, där lite av numrets innehåll avslöjas:

Välkommen till det åttonde numret av Antenn magasin!

Den här gången har vi tagit sikte på ”färg och form”, ett vittomfattande tema som öppnar upp för en mångfald av tolkningar och kreativa uttryck. Så kan vi också presentera en poetisk novell om prismor, en fantasifull beskrivning av ett ”liv i färger” och – inte minst – en rad fotografier och målningar som sprakar och spretar av liv mitt i det något avmätta höstdis som i skrivande stund omger oss.

Men här finns också texter av annat slag. En uppmaning till eftertanke möter oss i ”Mobbning och dess konsekvenser”, som lyfter fram den särskilt utsatta position som personer med diagnoser ofta riskerar att hamna i. Men kanske kan en känsla av tillhörighet och sammanhang återfinnas i den förunderliga världen av ”konvent och cosplay”? Tja, läs och se! Och glöm heller inte att ta del av de bidrag som vi av utrymmesskäl inte redogör för i denna inledning.

Som vanligt ropar vi med tillförsikt: Trevlig läsning och mycket nöje!

//Redaktionen