Medkoppen

 • Medkoppen är en stor villa i två plan som ligger i Lane Ryr utanför Uddevalla.

  Våra övergripande mål

  • Förbättra förmågan till positiv kommunikation med vuxna och kamrater.
  • Stärka uthålligheten, koncentrationen och självkänslan.
  • Bygga upp och stärka kontakten med vårdnadshavare/förälder.
  • Lära ut hur man praktiskt klarar livet på bästa sätt efter egen förmåga.
  • Ge bra förutsättningar för att skapa ett självständigt liv.

  Praktiska moment i verksamheten

  • Planera och genomföra vardagen, matlagning, inköp, tvätt, städ, personlig hygien, få en fungerande dygnsrytm, aktiv fritid och kulturella aktiviteter
  • Stöd i att upprätthålla sociala kontakter med kompisar och familj
  • Ekonomiutbildning/vardagsbudget
  • Stärka jag-uppfattning, självförtroende och kroppsuppfattning
  • Komma igång med fysisk aktivitet
  • Träna tidsbegrepp, planera – och förstå tid
  • Stöd i att hantera samtal, påbörja och avsluta samtal
  • Skapa regelbundna vanor och planera och förbereda på förändringar.
 • kleopatra_

  Lena Larsson

  Enhetschef ungdomsboende och korttidsvistelse med övernattning
  • 0761-18 42 02

  Besöksadress

  Medkoppen 121
  451 93 Uddevalla