Bolindersplan i City (för tjejer)

 • På Kungsholmen ligger vårt HVB-hem för tjejer i ljusa och mycket centrala lokaler. Vi har här en grupp på fyra till sex boende, med en kunnig och engagerad personalgrupp. Tjejerna som bor hos oss har ofta provat de insatser som finns i hemkommunen, dock utan positiva resultat. Därför är det vanligt att man kommer till oss när man är mellan 20 och 25 år. Förutom Aspergers syndrom är ADHD, PTSD, ätstörningar, OCD och depression vanliga tilläggsdiagnoser.

  All utveckling sker i en relation med andra människor, därför vill vi bygga en relation med våra boende utifrån både engagemang och gedigen kunskap om funktionsnedsättningar. Det kallar vi för ett utvecklande bemötande. Många av våra boende har ett gemensamt intresse i litteratur och estetik. Att uttrycka sig i ord och/eller bild är ett vanligt intresse. Dessa och andra intressen är ofta det vi vill framhäva och jobba vidare med. Att tillvarata dessa drivkrafter ger verktyg för andra svåra situationer.

  Vi klarar, tillsammans med våra klienter, att göra det som många före oss har misslyckats med. Nämligen att utveckla hållbara strategier och verktyg, men även att få livsglädjen tillbaka. Till boendet finns flera andra insatser knutna, såsom professionell handledning, psykiater, psykolog och sjuksköterska från Inside team.

 • Sophia

  Björn Johansson

  Placeringsfrågor
  • 0702-62 32 14
  kleopatra_

  Kleopatra Mitras

  Verksamhetschef
  • 0704-41 22 15

  Besöksadress

  Bolindersplan 3
  112 24 Stockholm