Jobba hos oss

Stöd & Resurs söker Behandlingsansvarig i Stockholm

Har du ett stort och genuint intresse för att arbeta med människor? Är du en trygg ledare som vill arbeta i ett företag med stora utvecklingsmöjligheter? Då kanske du är personen vi söker!

På våra HVB-hem bedrivs ett framgångsrikt utvecklings- och färdighetsarbete med personer i åldrarna 18-40 år som har omfattande och resurskrävande funktionsnedsättningar. Vi riktar oss till personer med Aspergers syndrom eller högfungerande autism, som vid sidan av sina diagnoser har en tilläggsproblematik i form av till exempel beteendestörningar, ångest, depression eller tvångshandlingar.

Om tjänsten

I rollen som Behandlingsansvarig utgör du motorn i det dagliga arbetet. Du är länken mellan klienter, kommunala uppdragsgivare, landstinget och anhöriga. Våra klienter ska kunna känna sig trygga i att bli respektfullt bemötta av en personalgrupp som arbetar mot samma mål med hjälp av beprövade behandlingsmodeller.

Ditt primära uppdrag är att leda den övriga behandlingspersonalen samt att utforma och ansvara för hela behandlingsprocessen då en klient bor hos oss. Alla steg från inslussning till utslussning som t.e.x utformningen av genomförandeplaner och kvartalsrapporter är ditt ansvar.

I samarbete med klienternas respektive kontaktpersoner förbereder och genomför du klientkonferenser i syfte att ständigt föra omsorgsprocessen framåt.

Vi erbjuder en tjänst med stora utvecklingsmöjligheter i ett företag som präglas av värme, flexibilitet och korta beslutsvägar. Tjänsten är på heltid och baserad i Stockholm. 

Om dig som person

Du är van att ta ansvar, även när oförutsedda händelser inträffar. Du är trygg i såväl ansvaret gentemot klienter som mot personalen du leder. Eftersom de klienter vi arbetar med har en betydande och i manga fall skiftande problembild krävs det att du kan tänka kreativt och hitta individuella lösningar för varje person.

Dina kvalifikationer

  • Examen från socionomprogrammet med inriktning mot psykosocialt behandlingsarbete eller motsvarande.
  • Beteendeterapapeutisk utbildning och kunskap (KBT-terapeutisk eller motsvarande utbildning)
  • Väl förtrogen med lagar, förordning och föreskrifter inom verksamhetsområdet (SoL och LLS).
  • Kompetens inom socialt arbete/HVB-verksamhet. Även behandlingserfarenhet.
  • Kännedom om ART, Mi och TBA är meriterande
  • Ledarerfarenhet

Ansök snarast!

Vi kommer att genomföra intervjuer löpande och vill ha din ansökan så snart som möjligt. Skicka till kleopatra.mitras@stodochresurs.se  All kommunikation önskas gå via mail.