Har du vad som krävs?

Har DU ett tryggt hem, stabil ekonomi och en önskan om att öppna ditt hem för ett barn eller ungdom som behöver lite extra tid, tydlighet, struktur och förutsägbarhet i sin vardag?

Stöd & Resurs söker nu Familjehem, läs mer här.

Postad i: