Start

  • Personligare

    Stöd och Resurs är ett mindre och personligare omsorgsföretag. Vi erbjuder stödinsatser för dig med autismspektrumtillstånd och finns i Stockholmsområdet och i Västra Götaland.

  • Genom hela livet

    Verksamheten spänner över livets alla områden, från fritidsaktiviteter till boenden. Vi finns där för dig som behöver lite extra stöd i vardagen, men även för dig som upplever de svåraste formerna av utanförskap.

  • Du är unik

    Vi vet att varje människa har unika förmågor och styrkor. Dessa lyfter vi fram och stärker – och kan därför arbeta även med det som är svårt. Vår bredd ger oss unika möjligheter till samverkan och helhetsperspektiv.

Våra verksamheter